KUNDEREFERENCE – XL-BYG

“I forbindelse med en akut personalemangel i økonomiafdelingen som følge af dels sygdom dels fratrædelse midt i regnskabsudarbejdelsen assisterende Jette Amdi Andersen med funktion af regnskabschef, til årsrapporten forelå i endelig form og med ansvar for dette. Jette arbejdede meget selvstændigt og meget imponerende uden megen deltagelse af andet personale, herunder undertegnede. Jette indgik helt naturligt i organisationen i huset, og ingen kunne mærke, at hun ikke var fastansat. Årsrapporten blev færdiggjort indenfor den oprindelige tidsramme, og revisionen blev gennemført uden anmærkninger og endda på kortere tid end planlagt, så vi kalder gerne på Jette en anden gang, vi skulle komme i samme pine – selv om hun bor lidt langt væk fra os.”
Henrik Bodin, Økonomichef, XL-BYG a.m.b.a.

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Nu kan du følge Optivize på Facebook. Vi kommer med løbende opdateringer på:
https://www.facebook.com/Optivize-ApS-730389220692549/