optivizeillustration 

people · process · profit

m15 

 

 

FRISKOLE, BØRNEHAVE, INSTITUTION ETC.

I de senere år er der dukket mange friskoler, fribørnehaver, selvejende institutioner og lignende op.

En forudsætning for, at det kan lade sig gøre er, at der er en stor gruppe af ildsjæle bag etablering og drift af skole og institution.

Ofte er fokus rettet på det primære virkeområde for skolen eller institutionen, nemlig indlæring og hvordan skal hverdagen for børn og personale være.

Et lige så vigtigt område at have fokus på, hvis skole eller institutionen skal have et langt liv, er økonomi og administration.

Optivize kan assistere med et bredt udvalg af opgaver med udgangspunkt i økonomi og opkrævning.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med ledelse og ansatte. Tanken er, at opgaverne på sigt skal kunne løses internt i skolens/institutionens administration.

 

Arbejdsopgaver:

- Løbende opkrævning af forældrebetaling

- Opfølgning på indbetaling og rykning for manglende betalinger

- Afstemningsrutiner, etablering og optimering

- Budgetopfølgning

- Budgettering

- Ledelsesrapportering

 

Kan du svare ja til et eller flere af spørgsmålene herunder?

- Oplever I forældre, der ikke får betalt - eller ikke får betalt til tiden?

- Mangler I kapacitet til at følge op på manglende betalinger?

- Går der af og til lidt for lang tid imellem, I får fulgt op på faktiske udgifter i forhold til budget?

- Efterspørger bestyrelsen nogle rapporter, I mangler kapacitet til at udarbejde?

- Har I mistet overblikket over hele eller dele af bogholderiet?

- Er bunkerne blevet for store i forbindelse med sygdom eller skift af økonomisystem?

- Er budgetteringsfasen en bøvlet og besværlig tid?

 

Ring til Optivize på tlf. 2279 2288 og hør, hvad vi kan hjælpe dig med.

 

tilbge til ydelser


 

 

 

 

 

Logon