optivize_final (R) u. baggrund

    – mere end styr på tallene!

_G4A4177 redigeret lille

Optivize sørger for at holde styr på tallene.

Vi hjælper både virksomheder og foreninger med den basale bogføring og overholdelse af lovgivningen omkring skat og moms m.v.

Vi klargør driftssikkert og professionelt materialerne til revisor, så deres arbejde bliver så nemt og minimalt som muligt.

Vi sikrer ledelsen et altid aktuelt overblik over virksomhedens eller foreningens økonomi.

Det betaler sig.

Men vi er i virkeligheden langt mere end det:

Vi er ledelsens sparringspartner på den kloge brug af virksomhedens nøgletal.

Vi peger på internt optimeringspotentiale på drift og processer.

Vi fordyber os i de områder, vi bliver bedt om og analyserer tallene for ledelsen, så der fremlægges et optimalt beslutningsgrundlag.

Vi søger EN Økonomikonsulent

Som ekstern økonomikonsulent hos Optivize ApS vil din hverdag indeholde en bred vifte af faglige udfordringer, idet kunderne er erhvervsvirksomheder, foreninger og iværksættere.

Optivize Aps assisterer kunder med alle facetter af økonomistyring: Bogføring, klargøring af regnskab til revision, diverse ledelsesrapporteringer, nøgletalsanalyser m.v.  Herudover har Optivize ApS specialiseret sig i optimering af regnskabsmæssige arbejdsgange og metoder til gavn for kundens hverdag og økonomi. Heri implementering og support af relevante IT-systemer, der understøtter kundens behov for optimal økonomistyring.

Optivize ApS er hermed en yderst fleksibel samarbejdspartner, der skræddersyer løsninger tilpasset kundens hverdag. Løsninger, som du i samarbejde med kunden, i høj grad er med til at definere. Det giver dig en afvekslende og indflydelsesrig hverdag i en mindre vækstvirksomhed, hvor selvstændighed og teamånd positivt er to sider af samme sag.

Hvis ovenstående er skrevet til dig, så er du måske den kommende økonomikonsulent hos Optivize ApS.

Hvad kan vi gøre for dig?

Økonomifunktion for virksomheder

Optivize er virksomhedens økonomiafdeling, der holder styr på tallene – herunder bogføringen og den samlede økonomistyring.

Vi bringer hele vores viden og erfaring ind i virksomheden på variable og fleksible vilkår.

Og det både sparer og tjener virksomheden typisk på i det lange løb.

Kasserer for foreninger

Kasserer-rollen er en af de sværeste at besætte i en forening, eksempelvis en sportsklub eller en patientforening.

Den er ganske tidskrævende og kræver betydelig indsigt, så foreninger balancerer forpligtelserne overfor såvel den øvrige bestyrelse, medlemmerne og ikke mindst lovgivningen.

_G4A4177 redigeret lille

Om Optivize

Optivize er etableret af og ejes af Jette Amdi Andersen.

Jette er oprindelig uddannet revisor og har bl.a. arbejdet hos KPMG, men spottede et behov hos specielt de små og mellemstore virksomheder for kvalificeret sparring på økonomifunktionen, som lå ud over den almindelig bogholders kompetence.

I mange virksomheder er topchefen eller ejerens interesse ikke den detaljerede talanalyse, men snarere virksomhedens kommercielle eller faglige basis.

Optivize-konceptet er at holde ejerlederens ryg helt fri på dette område og samtidig være proaktiv sparringspartner for denne i en travl hverdag.

Kunderne er i dag en blandet skare af små iværksættervirksomheder til de etablerede, internationalt agerende virksomheder.

Ofte inddrages Optivize i valget af økonomistyringssystemer, som kan lette virksomhedens hverdag og økonomiske overblik, ligesom specialopgaver som beregning af profitabilitet i salg eller produktion overlades til Optivize.

Siden er foreninger kommet til som fokusområde, fordi foreningerne fattes frivillige og overholdelse af lovgivningen samtidig bliver mere og mere kompleks.

Optivize bringer sin viden og erfaring ind til fordel for klubber og foreninger, så de frivillige kan koncentrere sig om andre gøremål end medlemsadministration og de tørre tal.

Optivize har hjemme i Haderslev i Sønderjylland, men servicerer kunder over hele landet.

Optivize ApS
v/ Jette Amdi Andersen
Norgesvej 2 · 6100 Haderslev

+45 22 79 22 88

jette@optivize.dk