Økonomifunktion for virksomheder

Optivize er virksomhedens økonomiafdeling, der holder styr på tallene – herunder bogføringen og den samlede økonomistyring. 

Vi bringer hele vores viden og erfaring ind i virksomheden på variable og fleksible vilkår. 

Og det både sparer og tjener virksomheden typisk på i det lange løb.

Hvorfor det?
Vi bruger kun det altid timer, som er nødvendigt per uge for at løse opgaven i forhold til den traditionelle bogholder. Vi har ingen tomgang, ingen ferie og ingen sygdom, som virksomheden skal betale for. Man betaler kun for akkurat den tid, vi bruger. 

En samlet betragtning vil typisk være lig en stor besparelse for virksomheden. 

Og indtjeningen, spørger du?!

Vores erfaring og viden rækker ud over den enkle bogføring. Vi er ud over varetagelse af bogholderiet en proaktiv sparringspartner for ledelsen. 

Vi peger på områder, hvor virksomheden kan optimere og forbedre deres drift og hverdag. Det kan være processer eller det kan være indkøb. Ja, det kan være mange ting. 

Vores erfaring siger, at der er potentialer i alle virksomheder, store som små.

I store virksomheder hedder det controlling. 

Hos os hedder det Optivize-konceptet.

Vi arbejder for både små som store virksomheder. Vi laver individuelt tilpassede løsninger og dækker de områder, som supplerer virksomhedens egne interne ressourcer og eksternt eksempelvis revisor eller vi sikrer behørig rapportering til både bestyrelse og bank, hvis sådant ønskes eller kræves.

Kontakt os for mere info

Optivize ApS
v/ Jette Amdi Andersen
Vinkelvej 9 · 6100 Haderslev

+45 22 79 22 88

jette@optivize.dk